...

Jalostuksen ongelmat: hamstereiden perinnöllisiä vikoja ja sairauksia

Hamstereiden kasvattaminen on mukava harrastus, mutta hamsteripoikuetta tai kasvattajan uraa suunnitellessa on hyvä perehtyä myös jalostuksen huonoihin puoliin. Olen kerännyt tähän joukon tavallisimpia perinnöllisiä vikoja ja sairauksia, jotka on kasvattajan on muistettava.

Perinnöllisyys tarkoittaa sitä, että ominaisuus tulee todennäköisesti siirtymään geeneissä hamsterin poikasille, jotka joko voivat saada vian itse tai periyttää sitä eteenpäin omille jälkeläisilleen. Jos hamsterilla on jokin tai useampi perinnöllinen sairaus tai rakennevika, sillä ei kannata teettää poikasia, jotta vikaa ei levitä eteenpäin.

Viat voidaan jakaa suurin piirtein neljään luokkaan: perinnölliset sairaudet, perinnölliset rakenneviat, jalostuksen ”ylilyönnit” ja käyttäytymishäiriöt. Niiden esiintyvyys vaihtelee lajeittain, olen maininnut lajit kunkin vian kohdalla.

Myös muut ongelmat voivat olla periytyviä, mutta tässä jutussa on lyhyesti eritelty tyypillisimpiä.

Sairauksista lisää tietoa Hamsterin sairaudet-artikkelissa.

Perinnöllisiä sairauksia

Diabetes

Diabetes eli sokeritauti lienee yleisin ja eniten harmia aiheuttava hamsterien perinnöllinen sairaus. Se on melko yleinen campbelleilla, talvikoilla ja kiinankääpiöhamstereilla, mutta ei tiettävästi mahdoton muillekaan hamsterilajeille. Diabetes oireilee runsaana juomisena ja virtsaamisena, heikentyvänä yleiskuntona ja johtaa pahimmillaan kuolemaan. ”Ykköstyypin” poikasena alkava diabetes on vahvasti perinnöllinen, ja myös taipumus myöhemmällä iällä alkavaan ”kakkostyyppiin” vaikuttaa periytyvän.

Sydänviat

Alttiutta sydänvikoihin lisää perinnöllisyyden lisäksi liikalihavuus, suuri koko ja ikä. Sydänoireista kärsivä hamsteri on väsynyt, voimaton, laihtuva ja yleiskunnoltaan heikkenevä, ja sydämen pettäminen voi johtaa kuolemaan.

Munuaisten amyloidoosi

Munuaisten amyloidoosi voi olla syynä syyrialaisilla hamstereilla epäiltyihin diabetestapauksiin, sillä se aiheuttaa samankaltaisia oireita, kuten runsasta virtsaamista ja juomista sekä heikentynyttä yleiskuntoa. Taipumus amyloidoosiin on todennäköisesti perinnöllinen.

Allergia

Allergiaan voidaan törmätä kaikissa hamsterilajeissa, ja se on usein perinnöllistä. Oireet vaihtelevat paljon iho-oireista ja karvanlähdöstä hengitys- ja silmäoireisiin.

Synnytysongelmat

Hamsterinaaraiden synnytysongelmat voivat johtua monista syistä, jotka kaikki eivät ole perinnöllisiä. Kiinankääpiöhamstereilla on tavattu perinnölliseltä vaikuttavia synnytysongelmia, joissa synnytys ei käynnisty normaalisti. Ongelman syy on ollut epäselvä, mutta eläinlääkärin avustuksella synnytyksen on voinut saada käynnistettyä. Poikaset saattavat olla suurikokoisia, kohtuun kuolleita tai epämuodostuneita.

Perinnölliset kasvaimet

Joissain hamsterisuvuissa on tavattu voimakasta taipumusta sairastua erilaisiin kasvaimiin.

Rakenteellisia vikoja

Knikit eli häntämutkat

Häntämutkat ovat yleisimpiä syyrialaisilla hamstereilla, mutta niitä esiintyy myös muilla hamstereilla. Knikki on synnynnäinen luuston epämuodostuma, joka löytyy useimmiten hännästä, mutta harvinaisemmissa tapauksissa saattaa olla myös selkärangassa. Knikin voi tuntea ja joskus myös nähdä selvänä mutkana hännässä. Syyrianhamstereiden tummanharmaa värimuunnos ja sen variaatiot ovat muita alttiimpia knikeille.

Rintalastapiikki

Rintalastapiikkejä voi esiintyä kaikilla hamsterilajeilla, ja niiden syy on epäselvä. Rintalastapiikin voi tuntea sormilla hamsterin etujalkojen välissä rintakehässä pienenä luisena piikkinä tai ”nappulana” joka pistää esiin muutoin tasaisesta rinnasta.

Selkärangan epämuodostumat ja ”kyttyrät”

Erilaiset hieman epäselvät ja vaihtelevat selkärangan epämuodostumat esiintyvät harvakseltaan kaikissa hamsterilajeissa, mutta eniten olen törmännyt niihin talvikoissa. Talvikoilla tyypillisimpiä vaikuttavat olevan joko yläselkään lapaluiden kohdalle sijoittuva ”kyttyrä” tai alaselän voimakas kaareutuminen alaspäin.

Hampaiden virheasennot ja liikakasvu

Hammasongelmat eivät ole yksinomaa perinnöllisistä syistä johtuvia, mutta liian pitkiksi ja vinoon kasvavat hampaat vaikuttavat kulkevan myös suvuissa. Ala- tai ylähampaat saattavat kasvaa virheasentoon niin, etteivät ne kulu normaalisti ja niitä on lyhennettävä säännöllisesti.

Hybridit

Hybridiys ei ole varsinaisesti rakenteellinen vika, vaan kahden hamsterilajin risteymä. Talvikko ja campbelli pystyvät lisääntymään keskenään, mutta risteyttämisellä voi olla potentiaalisia rakenne- ja terveyshaittoja. Hybridihamstereita ei hyväksytä näyttelyihin Suomessa eikä suurimmassa osassa ulkomaisia hamsteriyhdistyksiä.

Synnynnäinen vino pää

Pään pitäminen vinossa voi johtua sisäkorvan tulehduksesta, mutta synnynnäinen vinopäisyys on perinnöllistä. Sitä on tavattu käsittääkseni eniten campbelleilla ja roborovskeilla. Poikasista huomaa niiden lähtiessä kävelemään, että ne pitävät jatkuvasti päätään kallellaan toiselle reunalle eivätkä välttämättä pysty kävelemään suoraan. Vinopäisyyteen voi yhdistyä myös käytöshäiriö, jossa hamsteri kävelee jatkuvasti ympyrää.

Jalostuksen ”ylilyöntejä”

Jalostuksen ylilyönnit ovat usein ajasta, paikasta ja populaatiosta riippuvaisia, sillä ne ovat ominaisuuksia, jotka ovat syntyneet tietyn jalostustavoitteiden epätoivottuna sivutuotteena – tai kun jalostustavoitteen kanssa on tehty ylilyöntejä tai epäonnistumisia.

Kyseessä eivät ole yksittäiset sairaus- tai epämuodostumageenit, vaan valikoidut ominaisuudet, joten niiden välttely jalostuksessa ei ole lainkaan niin yksiselitteistä kuin sairauksien tai rakennevikojen, ja niiden vakavuus vaihtelee. Monet niistä myös liittyvät toisiinsa.

Liikalihavuus

Lihavuus on kiinni myös ruokavaliosta, mutta taipuvuus voimakkaaseen lihavuuteen periytyy. Liikalihavuutta on kaikissa hamsterilajeissa, mutta erityisesti syyrianhamstereilla, talvikoilla ja campbelleilla. Talvikoilla ja campbelleilla esiintyy silloin tällöin nuoria eläimiä, jotka ovat kehittäneet massiivisen rasva”makkaran” niskan ja ylävartalon alueelle.

Lihavuuteen taipuvaiset hamsterit polveutuvat useimmiten näyttelysuvuista, joissa suurta kokoa ja rotevaa rakennetta tavoitellessa on joko tietoisesti tai vahingossa suosittu samalla myös liikalihavia yksilöitä. Takavuosina näyttelyissä saatettiin jopa palkita erityisen lihavia hamstereita, mutta nykypäivänä lihavuuteen kiinnitetään paremmin huomiota niin näyttelyissä kuin kasvatuksessa.

Lihavuus altistaa monille terveysongelmille, kuten kakkostyypin diabetes ja sydänvaivat.

Liian suuri koko

Erityisen suurta kokoa suositaan etenkin syyrianhamstereilla monissa maissa. Suomeen tuodaan paljon näyttelyhamstereita ulkomailta. Epätavallisen suuri koko voi altistaa liikalihavuudelle, synnytysongelmille, lonkkavioille sekä sydänvaivoille. Suurikokoisia yksilöitä esiintyy myös campbelleissa ja talvikoissa, vähemmissä määrin roborovskeissa ja kiinankääpiöhamstereissa.

Epätavallisen suureen kokoon taipuvaiset hamsterit usein kasvavat myös todella nuorena aikuiskokoonsa, ja saattavat aikuisiällä tai vanhuutta lähestyessään näyttää huomattavasti muita ikäisiään hamstereita vanhemmilta. Ne ns. ”rupsahtavat” nopeammin.

Ulkonevat silmät

Ulkonevat silmät ovat erityisesti talvikoiden ongelma, mutta niihin törmää joskus myös kiinankääpiöhamstereilla. Suuret ja ulkonevat silmät altistuvat tulehduksille ja vahingoittumiselle, ja niiden ulkonevuus usein lisääntyy iän myötä. Talvikoiden ulkonevat silmät usein laitetaan liian lyhyen pään tai liikalihavuuden syyksi, mutta niitä esiintyy myös melko pitkäpäisillä ja solakoilla talvikoilla.

Liian lyhyt pää

Lyhyt, alaspäin kaareva otsa ja kuono ovat erityisesti talvikoille tyypillinen jalostuksesta johtuva rakennevika. Näyttelystandardeissa suositaan pyöreää profiilia ja lyhyttä, leveää päätä, joka ajoittain tuntuu johtavan todellisiin ylilyönteihin. Lyhyt pää yhdistyy yleensä valtavan suuriin ulkoneviin silmiin sekä ns. ”fatty eye”:na tunnettuun silmän ulkosyrjän vilkkuluomien esiin tuloon.

Käyttäytymishäiriöt

Stargazing

Stargazing on neurologinen käytöshäiriö, jossa hamsteri nousee seisomaan takajaloilleen kurottaen päätään taivasta kohti, kunnes se kellahtaa selälleen. Jotkut saattavat myös hypätä ylöspäin ja kaatua selälleen. Hamsterit useimmiten toistavat käyttäytymistä pakonomaisesti uudestaan ja uudestaan, eivätkä pahimmissa tapauksissa tee mitään muuta. Lievemmät tapaukset saattavat harrastaa kaatuilua vain satunnaisesti. Taipumus stargazingiin periytyy, mutta jotkut kasvattajat ovat sitä mieltä, että stargazingia tekevät hamsterit saattavat myös opettaa tavan terveille laumatovereilleen. Tyypillisimmin vaiva esiintyy phodopus-suvun hamstereilla, eli talvikoilla, campbelleilla ja roborovskeilla.

Ympyrän pyöriminen

Pakonomainen ympyrän pyöriminen on stargazingia vastaava periytyvä neurologinen häiriö, joka saattaa esiintyä samaan aikaan stargazingin kanssa. Ympyrää pyörivillä hamstereilla saattaa olla myös rakenteellisissa vioissa mainittu vino pää. Hamsteri voi kävellä vinossa, laajemmissa ympyröissä tai pyöriä tiukasti pientä kehää. Tyypillisimmin vaiva esiintyy phodopus-suvun hamstereilla, eli talvikoilla, campbelleilla ja roborovskeilla. Ympyrän pyöriminen voi neurologisen vaivan lisäksi olla myös sisäkorvan tulehduksen, aivokasvaimen tai liian pienestä häkistä johtuvan stressin aiheuttamaa.

Sekalaiset luonneongelmat

Luonne periytyy vahvasti hamsterivanhemmilta poikasille. Kaikissa hamsterilajeissa esiintyy yksilöitä, jotka saattavat olla epätavallisen aggressiivisia ihmistä tai lajitoveria kohtaan, omituisen pelokkaita tai erittäin herkästi stressaantuvia. Tällaisia hamstereita ei tulisi päästää jatkamaan sukuaan, sillä luonneongelmat tekevät niistä huonoja lemmikeitä ja huonontavat myös niiden elämänlaatua, jos ne eivät pysty sietämään tavallista käsittelyä tai stressaantuvat normaalista elämästä.

 

Jaa artikkeli

Lisää aiheesta

Tiineyslaskuri

Arvioi poikueen laskettu aika hamsterit.netin tiineyslaskurilla! Syyrianhamstereilla tiineyden kesto voi vaihdella 14-18 päivän välillä, kääpiöhamstereilla

Hamsterinpoikasen kehitys kuvina

Tässä kuvasarjassa esitän syyrianhamsteripoikueen kehitysvaiheet vastasyntyneestä vieroitusikään. Syyrianhamsterit syntyvät karvattomina, silmät kiinni, ja kasvavat neljässä