...

Roborovskien värit: argente ja argente laikukas

Väri/kuvio Englanniksi Genotyyppi
Argente Cream/cinnamon/rust/red-eyed/caramel/argente pp
Argente laikukas Cream/cinnamon/rust/red-eyed/caramel/argente pied/spotted/mottled pp ss

Selkäturkin perusvärin tulee olla lämmin kermanvaalea, ja sen osuus yhdestä karvasta on noin 1/3. Pohjaturkki on siniharmaa antaen hopeisen vaikutelman. Vatsaturkin ja hännän tulee olla puhtaan valkoiset. Perusvärin ja hännän väliin jää valkoinen alue. Jalat ovat luonnonvalkoiset. Korvien takana sallitaan pieni, tarkkaan rajattu vaaleampi alue.
Merkit
Raja selkä- ja vatsavärillä muodostuu loivasti kaareutuvasta, selkeästi piirtyneestä linjasta. Silmien yläpuolella tulee olla selkeästi piirtyneet, korkeintaan silmien kokoiset pienet valkoiset täplät, ns. kulmakarvat.
Silmät: punaiset, tummenevat iän myötä.
Korvat: vaaleat, etureuna on siniharmaan karvan peitossa.
(Suomen Hamsteriyhdistys ry:n koestandardi argentelle, voimassa vuoden 2014 alusta)

Yleistietoa

Argente on toinen kahdesta roborovskeilla tunnetusta värimuunnoksesta normaalin, eli roborovskien luonnonvärityksen ohella. Normaalin ja argenten lisäksi roborovskeilta tunnetaan ainoastaan joukko erilaisia kuviomuunnoksia, kuten esimerkiksi laikukas, täplikäs ja erilaiset huskyt.
Argente on resessiivinen geeni, jonka genotyyppi on pp. Se on siis sama muunnos kuin syyrialaisten hamsterien ”cinnamon” ja venäjänkääpiöhamsteri campbellien ”argente”. Argenten nimitys kuitenkin vaihtelee kasvattajien joukossa eri maissa hyvin paljon, ja sitä kutsuttiin Suomessa aiemmin nimellä creme. Yleisimpiä nimityksiä kansainvälisesti ovat creme/cream, argente sekä cinnamon.

Argenten värisillä roborovskipoikasilla on syntyessään punaiset silmät, jotka tummentuvat iän myötä siten, että hamstereilla on yleensä viimeistään luovutusiässä täysin mustilta vaikuttavat silmät.

Argente laikukas (ent. ”punasilmäinen creme laikukas”) on roborovski, jolla on fenotyypissään argenten geenin lisäksi myös resessiivinen laikukas-geeni ss. Laikukas aiheuttaa sen, että poikasen kasvaessa silmät eivät tummene, vaan hamsterilla on punaiset silmät koko sen eliniän ajan. Argente laikukkaat kilpailevat näyttelyssä koestandardiluokassa, ja niihin sovelletaan sekä argenten että laikukkaan standardia.

Argentet sekä argente laikukkaat roborovskit ovat Suomessa edelleen melko harvinaisia, mutta eivät mahdottomia löytää. Goldilock’s on ainoa väriä kasvattava virallinen kasvattaja, mutta argentea löytyy myös joiltain kasvattajanimettömiltä kasvattajilta. Eläinkaupoissa en ole argenteen koskaan törmännyt.

Väriä kasvattaessa on tärkeää käyttää runsaasti ulkosiitosta elinvoimaisiin normaaleihin roborovskeihin, sillä liiallinen sisäsiitos on vaarana tällaiselle harvinaiselle sekä resessiiviselle muunnokselle. Roborovskit myös kärsivät melko helposti ”inbreeding depression” -ilmiöstä, joka huonontaa eläinten elinvoimaisuutta ja hedelmällisyyttä sisäsiitoksen myötä. Argenteilla ei kokemukseni mukaan ole mitään väriin itseensä kytkeytyviä terveysongelmia kuten uusilla muunnoksilla joskus on, mutta niillä on esiintynyt vähäisissä määrin joitakin sisäsiittoisuuteen liittyviä ongemia kuten pienikokoisuutta ja vinopäisiä poikasia.

Isabellahuskyyn tai platinahuskyyn yhdistämistä suosittelen vältettävän, sillä värien fenotyypit ovat niin lähellä toisiaan ettei eläimistä välttämättä tunnista minkä värisiä ne ovat — syyrialaisten cremen ja keltaisen muunnoksen tapaan.

Ilmesesti myös argente dominoiva täplikäs saa aikaan punaiset silmät aikuiselle eläimelle. Sitä ei ole kuitenkaan Suomessa vielä kokeiltu. Isabellahuskyn argenten silmät ovat mustat, mutta perusväri normaali isabellahuskya vaaleampi.

Historian havinaa

Värin synty
Argente löydettiin tiettävästi Tsekissä vuonna 2009, kun Of Navel-hamsulan hamsterikasvattaja Hana Havrankova löysi paikalliselta eläintorilta urosroborovskin, joka oli väriltään normaaleja huomattavasti vaaleampi. Hän osti sen, ja ryhtyi kasvattamaan väriä. Kaikki tämän päivän argentet tiettävästi polveutuvat tuosta yhdestä yksilöstä.

Vuonna 2010 argenteja vietiin Iso-Britanniaan OakFarm Rabbits & Rodents -kasvattamoon ja sittemmin niitä on kulkeutunut myös muihin maihin.

Suomeen vuonna 2011
Maaliskuussa 2011 toin hamsterikasvatustani varten Suomeen joukon talvikoita sekä roborovskeja Saksasta. Näiden joukossa oli argente uros Vladimir, joka oli alun perin lähtöisin argente-värin löytäneeltä kasvattajalta Hana Havrankovalta. Hamsterille ei kuitenkaan saatu minkäänlaisia sukutietoja.

Vladimir aiheutti minussa sekä minulle sen myyneessä Hazelhope’s kasvattajassa jonkin verran ihmetystä, sillä sen silmät olivat mustat eivätkä punaiset, kuten argenteista oli internetissä väitetty. Ehdin jo luulla sitä vain epätavallisen vaaleaksi normaaliksi, mutta saimme asiaan selvyyden, kun löysimme kuvia argente-poikasista joilla tosiaan oli syntyessään punaiset silmät mutta luovutusiässä mustat. Myöhemmät omat poikueet vahvistivat tiedon siitä, että silmät tummenevat nopeasti poikasen kasvaessa.

Tästä lähtien ryhdyin kasvattamaan argentea pyrkien vakiinnuttamaan värin Suomen roborovskikantaan. Kesällä 2011 sain Ruotsista argente-uroksen OakFarm Shakespeare sekä kolme sen normaalia jälkeläistä: Geisha’s Anni-Frid, Geisha’s Agnetha sekä Geisha’s Benny.

Vastoinkäymisiä
Vuonna 2011 projekti ei edennyt odotetulla tavalla, vaikka jalostuseläimiä oli jo varsin käytännöllinen määrä. Alkajaisiksi OakFarm Shakespeare kuoli selittämättömästä syystä hieman Suomeen tulonsa jälkeen saamatta luonani yhtäkään jälkeläistä.

Ensimmäiset normaalin väriset argenten kantajat syntyivät kahdesta eri naaraasta isänään Vladimir, mutta toisesta poikueesta kotiin jäänyt poikanen Goldilock’s Dominika kuoli karattuaan ja jouduttuaan kissan suihin, ja toisesta pesueesta jättämäni uros Goldilock’s Helmut* taas peri emoltaan aggressiivisen luonteen jonka vuoksi päätin jättää sen pois käytöstä. Näistä ensimmäisistä pesueista ei siis jäänyt käytännössä mitään jäljelle jalostuskäyttöön.

Yhteen kantajapoikueeseen vuonna 2011 syntyi erikoinen kitukasvuinen poikanen, joka lakkasi kasvamasta noin 10 päivän iän jälkeen, ja oli vielä luovutusiässä ennennäkemättömän pienikokoinen ja harvakarvainen, sekä käyttäytyi omituisesti. Päädyin lopettamaan poikasen, eikä poikueesta jäänyt yhtäkään yksilöä kasvatuskäyttöön.

Ensimmäiset suomalaiset argentet vuonna 2012
Vuosi 2012 toi mukanaan hieman enemmän onnea, ja ensimmäiset Suomessa syntyneet argentet näkivät päivänvalon Goldilock’s J-poikueessa 13.4.2012 vanhempinaan Vladimir ja Geisha’s Anni-Frid.

Maaliskuussa saimme myös vahvistusta kasvatuspopulaan, kun ostin tanskalaisesta Kwo’s hamsulasta kaksi argentea, uroksen Kwo’s Taus ja naaraan Kwo’s Rikke.

Vuonna 2012 syntyi kaiken kaikkiaan 15 argente-poikasta, joista uros nimeltään Goldilock’s Kalashnikov menestyi ei-standardiluokissa melko hyvin ja palkittiin vuoden lopuksi roborovskien ei-standardien Vuoden Voittaja 2012 -tittelillä (EVV12).

Vuonna 2012 argenteja ja argenten kantajia muutti mm. Alexandrian ja Yours hamsterikasvattajille, ja ainakin Alexandrian hamsulassa syntyi yksi argentepoikue.

Kummajaisia vuonna 2013
Vuodenvaihteessa kurkkasin joulukuun 2012 lopulla syntyneiden argentepoikasten pesään, ja bongasin sieltä poikasen, joka näytti olevan laikukas. En ollut pyrkinyt tarkoituksella lisäämään laikukasta argente-linjoihini, mutta poikueen vanhempien taustalla olivat Geisha’s Agnetha sekä Anni-Frid, joiden emo oli ollut normaali laikukas. Ihmeen kaupalla resessiivinen laikukas-geeni oli onnistunut pysyttelemään muutaman sukupolven ajan menossa mukana molempien vanhempien suvuissa, ja nyt pullauttanut poikueeseen yhden laikukkaan.

Poikue varttui normaalisti, kunnes huomasin, että kolmen viikon iässä kaikilla argente-sisaruksilla oli mustat silmät, mutta Goldilock’s Remukseksi nimeämälläni laikukkaalla ne edelleen hohtivat punaisina! Postasin kuvan poikasesta Facebookin Rodent Genetics Group-keskusteluryhmään kysyen, onko kukaan törmännyt tällaiseen aiemmin. Kukaan ei vaikuttanut nähneen tai kuulleen tällaisesta ennen, kunnes eräs tsekkiläinen kasvattaja postasi Of Navel-hamsulasta (argente-värin löytäjä) peräisin olevia kuvia samanlaisista poikasista.

Moni spekuloi, että poikanen on joko yksittäinen luonnonoikku tai sen silmät tummenisivat hitaammin kuin muilla. Pian samojen vanhempien tuplapoikueesta putkahti esiin Goldilock’s Seymour, samanlainen poikanen, eikä kummallakaan veljeksellä silmät tummenneet niiden aikuistuessakaan. Päätin ryhtyä kasvattamaan myös argente laikukasta.
Vuonna 2013 syntyi 21 argentea ja 6 argente laikukasta poikasta. Argente uros Goldilock’s Sinclair menestyi näyttelyissä saavuttaen tittelit EJV13 (Ei-standardien juhlavoittaja) ja EVV13 (Ei-standardien vuoden voittaja).
Argenteja muutti vuonna 2013 muun muassa Lavender’s, Yam Yam’s, Wannabe ja J. Haarasen hamsuloihin, monille lemmikinomistajille sekä ruotsalaiseen Geisha’s hamsulaan. Sain Colbronde’s hamsulasta kaksi Tanskasta tuotua argentea, Kwo’s Altain ja Kwo’s Bulganin.

Koestandardi vuodesta 2014
Argenten koestandardi tuli voimaan Suomen Hamsteriyhdistyksen vuoden ensimmäisessä näyttelyssä 22.2.2014. Samaisessa näyttelyssä koestandardisertifikaatilla palkittiin argente uros Goldilock’s Xander+ ja argente laikukas naaras Goldilock’s Ölisabet+. Suomi on tietääkseni ensimmäinen maa, joka on laatinut koestandardin argentelle.

Kuvia

(Tämä artikkeli korvaa aiemmat ”Roborovskien värit: creme” ja ”Roborovskien värit: punasilmäinen creme laikukas” koska ne olivat vanhentuneita tiedoiltaan.)

Jaa artikkeli

Lisää aiheesta

Hamsterivärien genotyyppejä

Pieni lunttilista hamsterien genotyyppeihin. Listat eivät ole täydellisiä harvinaisimpien mutaatioiden ja kaikkien yhdistelmien osalta. Syyrianhamsterin