...

Tutkimus selkokielelle: kuivikkeen syvyyden vaikutus hamsterin käyttäytymiseen

Perustuu tutkimukseen ”The influence of bedding depth on behaviour in golden hamsters” (2005, Andrina R. Hauzenberger, Sabine G. Gebhardt-Henrich, Andreas Steiger)  – http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016815910500393X

Talvikko kuivikepurussa

Tutkimuksessa mitattiin syyrianhamsterien käyttäytymistä 10 cm, 40 cm ja 80 cm syvällä kuivikkeella täytetyissä asumuksissa, tarkoituksena selvittää kuinka kuivikkeen syvyys vaikuttaa niiden käyttäytymiseen. Asumuksissa oli Alspan-puukuivike ja hiukan heinää, pesämökki, putkia, talouspaperia pesämateriaaliksi, oksa, ruokakuppi, vesipullo ja juoksupyörä. 40 ja 80 cm kuivikekerrosten keskellä oli ontto rakenne, jolloin kuiviketta on 10 cm levyisenä asumusta kiertävänä ”renkaana” ja rakennettuja tunneleita voidaan tutkia. Kuivikekerros suojattiin valolta ja ympäristön hälyltä. Asumuksien koko oli 95 cm x 45 cm x 57 cm.

45 vieroitusikäistä syyrianhamsteriurosta jaettiin kuivikesyvyyden perusteella kolmeen 15 hamsterin tutkimusryhmään, ja niiden käyttäytymistä tutkittiin tarkkailemalla juoksupyörän käyttömääriä, kaltereiden jyrsimistä,  hamsterien rakentamia tunneleita, ruumiin massaa, adrenaliinin ja hormonien määrää sekä kivesten kokoa. Kullekin hamsterille aiheutettiin kontrolloidusti ylimääräistä stressiä kahtena koepäivänä. Tutkimus kesti 119 päivää.

Tutkimusaikana yksikään 80 cm kuivikesyvyydessä asunut hamsteri ei jyrsinyt häkin kaltereita. 40 cm syvyydessä asuvista kolme yksilöä jyrsi kaltereita, ja 10 cm syvyydessä seitsemän yksilöä.

80 cm ja 40 cm kuivikkeessa asuvien hamsterien juoksupyörän käyttö väheni huomattavasti.  Mitä enemmän hamsterit viettivät aikaa tunneleissaan, sitä vähemmän ne käyttivät juoksupyöräänsä. Jokaisessa testiryhmässä juoksupyörässä juokseminen kuitenkin lisääntyi hiukan stressin jälkeisinä päivinä. 80 cm ryhmä mahdollisesti stressaantui stressin aiheuttamisesta enemmän kuin muut, sillä niiden juoksupyöränkäyttö lisääntyi eniten. Ohuemmissa kuivikkeissa eläneet hamsterit todennäköisesti olivat tottuneempia päivittäiseen häiriöön. Lisääntynyt juokseminen voi olla seurausta myös muita ryhmiä hitaammasta häkkiin tottumisesta, jolloin hamstereita ei kiinnosta enää kuivikkeissa tutkiskeleminen niin paljon.

80 ja 40 cm syvissä kuivikkeissa asuvat hamsterit viettivät huomattavasti 10 cm ryhmää vähemmän aikaa pesämökissä ja sen sijaan tekivät pesänsä rakentamiinsa tunneleihin  siitä huolimatta, että tarjolla oli keinotekoinen pesämökki, eikä laboratorio-olosuhteissa ole kylmää ilmastoa taikka petoeläimiä, joiden vuoksi hamsteri luonnossa rakentaa tunneleita. Valtaosa syvien kuivikkeiden hamstereista rakensi nukkumaluolansa noin 40-50 cm syvyyteen ja vähintään yhden tunnelin, joka ylsi häkin pohjaan saakka. Tunnelin suun ne tukkivat puruilla ollessaan tunnelissa sisällä.
10 cm syvyisessä kuivikkeessa asuneet hamsterit olivat aktiivisempia ja viettivät muita ryhmiä vähemmän aikaa piilossa. Se saattaa johtua suuremmasta stressitasosta, mutta ryhmän eläinten adrenaliinitasot eivät eronneet muista.

Tutkimuksen lopussa 80 cm testiryhmän hamsterien ruumiinmassa oli huomattavasti suurempi kuin 10 cm ryhmällä. Keskimmäinen 40 cm ryhmä sijoittui tasaisesti näiden kahden väliin.

Tutkimus toteaa, että ehdotonta suositusta syyrianhamsterin kuivikkeen syvyydeksi ei voida antaa, mutta mahdollisuus kaiveluun ja tunnelien tekemiseen parantaa selkeästi hamsterin elämänlaatua. Erittäin syvässä kuivikkeessa asuvat hamsterit saattavat tulla aremmiksi ja herkemmiksi stressille, sillä ne tottuvat hyvin suojaisiin ja hiljaisiin asuinoloihin syvissä tunneleissaan.

Jaa artikkeli

Lisää aiheesta

Talvikot luonnonvaraisena

Venäjänkääpiöhamsteri talvikko on suloinen, leppoisa pallero, jollaisia monelta meistä löytyy kotoa. Puruissa mönkivää, ruokakuppia tonkivaa