...

Hyvä näyttelyhamsteri, eli mitä näyttelyyn osallistuvalta hamsterilta vaaditaan

 Suomen Hamsteriyhdistys sekä myös monet paikallisyhdistykset järjestävät vuosittain hamsterinäyttelyitä, jotka ovat avoimia kaikille toiminnasta kiinnostuneille osallistujille. Näyttelyissä järjestetään yleensä sekä ulkomuoto- että lemmikkiluokat, mutta myös sellaisia näyttelyitä pidetään, joissa järjestetään vain lemmikkiluokat. Lemmikkiluokissa arvioidaan hamsterin hoitoon ja lemmikkiominaisuuksiin liittyviä seikkoja, kuten kuntoa, virkeyttä, terveydellisiä seikkoja sekä käsiteltävyyttä.

Ulkomuotoluokassa taas hamsterin ulkoisia ominaisuuksia verrataan sen lajista ja väristä kirjoitettuun standardiin. Ulkomuotoluokassakin tuomari antaa nopean ja yleisluontoisen arvion hamsterin yleiskunnosta ja käsiteltävyydestä, vaikkei asiaan ulkomuotoluokassa varsinaisesti keskitytäkään.

Erilaisten painotusten vuoksi hamsterilta vaaditaan eri luokissa hieman eri asioita. On kuitenkin joitain perusasioita, joita kaikilta näyttelyyn osallistuvilta hamstereilta edellytetään luokasta riippumatta. Kaikkien näyttelyyn osallistuvien hamstereiden tulee olla kahden kuukauden ikäisiä tai sitä vanhempia. Yläikärajaa hamsterin näyttelyosallistumiselle ei periaatteessa ole, mutta omistajan tulee veteraaniaan näyttelyyn ilmoittaessaan arvioida itse, jaksaako kyseinen vanha hamsteri pitkän päivän rasitukset vai stressaantuuko se liikaa esimerkiksi matkustamisesta, vaihtuvista äänistä ja hajuista ja niin edelleen. Yleensä ottaen hamsterit kestävät näitä kaikkia todella hyvin, mutta toisinaan tulee vastaan poikkeuksiakin, niin nuoria kuin vanhojakin, jotka eivät näyttelyolosuhteissa viihdy.

Näyttelyyn ilmoitettavan hamsterin tulee olla kaikin puolin terve eikä sillä saa olla loisia. Näyttelyyn tuotava naaras ei myöskään saa olla tiine eikä sillä saa olla alle viiden viikon ikäisiä poikasia. Tärkeää on myös, että näyttelyyn tuotava hamsteri on tottunut käsittelyyn eikä ole liian pelokas tai aggressiivinen. Näyttelypäivänä hamsteria käsittelee kuitenkin ainakin tuomari, kenties useampikin ja joskus useampaankin kertaan. Eläintä ei hylätä sen perusteella, että se on tottumaton käsittelyyn tai muutoin hankala käsitellä, ellei käyttäytyminen todella ole niin hankalaa, ettei eläintä voida arvostella. Tuomaria pureva hamsteri voidaan kuitenkin hylätä, joten varmista siis, että hamsteri on riittävissä määrin totutettu käsittelyyn. Tuomarit ovat kuitenkin kokeneita hamsteriharrastajia ja kohdanneet jos jonkinlaisia äkäpusseja, joten ihan pienestä he tuskin hetkahtavat.

Lemmikkiluokan vaatimukset

Lemmikkiluokkiin voivat osallistua kaikki lemmikkinä Suomessa pidettävät hamsterilajit: syyrianhamsterit, venäjänkääpiöhamsteri talvikot, venäjänkääpiöhamsteri campbellit, venäjänkääpiöhamsteri roborovskit sekä kiinankääpiöhamsterit. Toisin kuin ulkomuotoluokkaan, myös hybridit eli talvikon ja campbellin lajiristeytykset voivat osallistua lemmikkiluokkaan.

Lemmikkiluokkaan ei vaadita rekisteröintiä, ei hamsterin syntymäpäivän, värin, vanhempien tai kasvattajan tietämistä. Näyttelyilmoittautumisessa tietoja toki kysytään, mutta ne voi jättää täyttämättä ja väristä voi laittaa oman arvionsa, tuomari yleensä sen värin sitten kyllä korjaa.

Vaatimukset itse osallistumiselle eivät siis ole järin suuret. Entäpä sitten menestyminen, mitä siihen vaaditaan? Se onkin aina hieman kinkkisempi juttu, eikä kannatakaan lannistua, vaikka näyttelyharrastuksen alku ei kovin voittoisa olekaan. Näyttelyissä joutuu yleensä käymään jonkin aikaa, että ylipäätään oppii, millaisia voittajahamsterit oikein ovat ja mitä sellaiseksi tulevalta vaaditaan. Lemmikkiluokassa haetaan hamsteria, joka on ytimekkäästi sanottuna hyvin hoidettu hyvä lemmikkihamsteri.

Tuomari arvioi muun muassa turkin ja ihon kuntoa, puhtautta, hamsterin lihaksistoa ja massaa, käyttäytymistä ja niin edelleen. Yli- tai alipaino, liian pitkät kynnet tai hampaat, turkin kuivuus, ihon hilseileminen ja vaikkapa arkuus ovat asioita, joista rokotetaan. Tämän vuoksi lemmikkinäyttelyvoittajaa ei saadakaan aikaiseksi yhdessä yössä, vaan se vaatii hyvää hoitoa pitkällä aikavälillä: sopivaa ruokintaa, riittävää liikuntaa, säännöllistä käsittelyä sekä turkin, kynsien ja hampaiden kunnosta huolehtimista.

Yleensä ottaen lemmikkiluokkien osallistujat ovat oikein hyvin hoidettuja ja tuomari joutuukin tekemään eroa parhaimmiston välillä melko pienistä seikoista. Joskus tuomari saattaa myös painottaa erilaisia asioita. Mikäli hamsterin näyttelyarvioinnissa on jotain, joka herättää kysymyksiä, kannattaa asiasta mennä reilusti juttelemaan tuomarin kanssa sen jälkeen, kun arvostelut ovat ohitse. Kesken arvosteluiden tuomaria ei pidä häiritä eikä tuomarille tule paljastaa, mikä tai kenenkä omistama eläin kulloinkin on kyseessä. Jos näyttelyn aikana ei tule tilaisuutta keskustella tuomarin kanssa, sähköpostitsekin tuomariin varmaan voi jälkikäteen ottaa yhteyttä. Monet tuomarit varmasti perustelevat mielellään kantojaan, kun niitä asiallisesti tiedustelee.

Ulkomuotoluokan vaatimukset

Ulkomuotoluokkaan osallistuvan hamsterin tulee olla aiemmin mainittujen yleisten vaatimusten ohella rekisteröity Suomen Hamsteriyhdistyksen rekisteriin. Rekisteröimisestä on omat ohjeensa, mutta huomioitavaa on, että vain puhdaslajisia hamstereita rekisteröidään, joten hybridit eivät voi osallistua ulkomuotoluokkiin.

Ulkomuotoluokkaan hamsteri ilmoitetaan, kun halutaan tuomarin arvio siitä, kuinka hyvin se vastaa eläimen lajista ja väristä kirjoitettua standardia. Standardit löytyvät Hamsteriyhdistyksen nettisivuilta, ja niihin tutustuminen on hyödyllistä jokaiselle ulkomuotonäyttelyharrastajalle. Ulkomuotoluokat jakautuvat standardiluokkiin, koestandardiluokkiin ja ei-standardiluokkiin. Standardiluokkiin osallistuvat eläimet, joiden värille ja/tai kuviolle on kirjoitettu hyväksytty standardi. Koestandardiluokassa arvostelun pohjana on vielä koekäytössä oleva koestandardi, ja eläimet arvioidaan kuten standardiluokassa, mutta ne eivät kilpaile standardiluokkien eläimiä vastaan. Ei-standardiluokkien osallistujat edustavat väri- tai kuviomuunnosta, jolle ei vielä ole olemassa standardia ja näin ollen väriä tai kuviota ei arvostellakaan.

Ulkomuotoluokkaankaan ei kuitenkaan kannata tuoda huonokäytöksistä tai kesytöntä hamsteria, sillä se vaikeuttaa tuomarin arvostelutyötä. Kynsien tulee olla leikatut ja hamsterin muutenkin yleiskunnoltaan ja -terveydeltään hyvä, vaikkei ulkomuotoluokassa painopiste niiden arvioinnissa olekaan. Ulkomuotoluokkaankin voi osallistua hamsteri, jonka vanhemmat tai kasvattaja eivät ole tiedossa, vaikkakin ilmoittautuessa tietoja kyllä kysytäänkin. Poikkeuksena ovat kuitenkin venäjänkääpiöhamsteri talvikot ja campbellit, joiden rekisteröiminen edellyttää nelipolvisen sukutaulun tai sen ollessa puutteellinen, ”sukuselvityksen”, esittämistä. Syntymäpäivä tai edes arvio siitä tarvitaan, sillä ikä määrittää, kuuluuko eläin nuorten, avoimeen vaiko veteraaniluokkaan. Värikin tulee ilmoittaa, joskin tuomari ehdottaa toista väriä, mikäli ilmoitettu ei hänen mielestään ole oikea.

Ulkomuotoluokassa menestyminen riippuu siis siitä, kuinka hyvin sen ulkomuoto vastaa standardia. Standardi on sanallinen kuvaus siitä, miltä eläimen tulisi näyttää, ja näin ollen tuomari joutuu aina tekemään oman tulkintansa siitä. Ulkomuotoluokassa menestyminen vaatii samalla tavalla hyvää hoitoa, mutta itse lopputulokseen ei oikeastaan voi vaikuttaa, arvioidaanhan luokassa sellaisia ominaisuuksia, jotka ovat synnynnäisiä: pään ja korvien muotoa, vartalon mallia, väriä, merkkejä ja niin edelleen. Upeinkaan hamsteri ei aina ole parhaimmillaan, ja joskus sattuu, että hamsteri sattuu esimerkiksi vaihtamaan karvaansa juuri näyttelyn aikaan, mikä saattaa vaikuttaa näyttelymenestykseen. Joskus tuomarienkin mielipiteet eläimistä hieman vaihtelevat. Niinpä hamsteria kannattaa aina käyttää, jos mahdollista, näyttelyssä useampaankin kertaan. Kaikista ei tule voittajahamstereita, eivätkä kaikki voittajat ole aina samoja. Sinnikkyys palkitaan näyttelyharrastuksessakin – eikä ihanan ja rakkaan lemmikin arvo tokikaan riipu näyttelymenestyksestä.

Hyödyllistä lisäluettavaa löytyy runsaasti Hamsteriyhdistyksen nettisivuilta sekä foorumilta, esimerkiksi nämä kannattaa käydä läpi:

Suomen Hamsteriyhdistyksen näyttelysäännöt: http://www.hamsteriyhdistys.fi/nayttelyt/ohjeita-nayttelyyn/nayttelysaannot/
Näyttelyitä hamstereille: http://www.hamsteriyhdistys.fi/nayttelyt/ohjeita-nayttelyyn/nayttelyita-hamstereille/

Jaa artikkeli

Lisää aiheesta

Hamsterin valokuvaaminen

Kamera: Nykypäivänä tuskin on olemassa niin huonoa kameraa, etteikö sillä jonkinlaisia tarkkoja hamsukuvia saisi –